Persepolis
Persepolis
Оригинално заглавие:
Автор: Luciano Zuccaccia
Предговор:
Оригинален език:
преводач:
Издател:
Година на публикуване: 2017
Брой страници:
ISBN:

обобщение
Persepolis - не само говори за този археологически обект в Иран, но и представлява предизвикателство да се каже визуално преживяване и да се предаде чрез публикация. Не е лесно, както изглежда, да се депозира колекция от усещания и емоции в брошура, това е трудна операция да се обединят в него кондензация на дизайна, на литературата и образите, всичко това да доведе читателя до тази част на света и Нека изживее същото приключение.
В тази публикация има цялото видение на пътника от миналия век, толкова далече от сегашното технологично.

дял