ПАМЕТ И ПРЕДМЕТ
ПАМЕТ И ПРЕДМЕТ
Оригинално заглавие:
Автор:
Предговор:
Оригинален език:
преводач:
Издател:
Година на публикуване: 2017
Брой страници: 48
ISBN:

обобщение
Четиринадесет италиански и иранските творци заедно в извънредно манастира с изглед към Faraglioni, представят своите произведения в четвъртото издание на съвременното Visions Certos на

дял