Религиите

Иран от 1979 е официално ислямска република.Конституцията (чл. 13) признава присъствието на три малцинствени религии: Християнство, Hebraism e зороастризмаРелигиозните малцинства, както мюсюлмани, така и не-мюсюлмани, са официално толерирани.Еврейските, християнските и зороастрийските религии са запазили места в парламента, тъй като те са официално големи религиозни малцинства. Религията в Иран е доминирана от шиитския вариант на исляма от 12-ти век, който е държавната религия, като се оценява броят на вярващите между 90% и 95% от 4% до 8% от населението на Иран. Сунитска, предимно кюрдска и белушка етническа принадлежност. Останалите 2% са съставени от немюсюлмански малцинства, включително зороастрийци (0,1% от населението), евреи (0,3% от населението), християни (0,7% от населението), Yezidis, Hindus и т.нар. Ahl-e Haqq (yarsan). 

ИСЛЯМЪТ

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

ХРИСТИЯНСТВО

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

юдейство

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

зороастризма

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Знай Ислам

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

MANDAISMO

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ
Без категория