Исляма и религиозния плурализъм
Ислямът и религиозният плурализъм - Божествената справедливост и съдбата на немюсюлманите
Оригинално заглавие: اسلام و پلورالیسم مذهبی - عدالت الهی و سرنوشت غیر مسلمانان
Автор: Mortaza Motahhari
Предговор:
Оригинален език: персийски
преводач:
Издател: Irfan Edizioni
Година на публикуване: 2007
Брой страници: 96
ISBN: 88-902966-2-3
обобщение
Ислямът ли е единственият прав път? Правилният път е уникален феномен или има ли религии, които са еднакво верни и валидни? От ислямска гледна точка, каква е крайната съдба на не-мюсюлманите, които не нарушават правата на другите и изпълняват "добри" действия? Концепцията за религиозен плурализъм е обсъждана в различни форми от философи и теолози от миналото, принадлежащи към различни религии. Във всеки случай, с увеличение взаимодействието и обмена между последователите на различни религии и с развитието на междурелигиозния диалог, че на религиозния плурализъм се превърна в един от най-наболелите проблеми на нашето време, ключов въпрос, за да се насърчаване на толерантността и мирното съвместно съществуване сред последователите на различни религии, особено евреи, християни и мюсюлмани.

дял