Двустранни отношения между Иран и Италия

Двустранни отношения

Културни връзки между Иран и Италия

Двустранните отношения между Иран и Италия имат древна история. Взаимоотношенията между двете страни се формират в контекста на международни споразумения и подписват двустранни договори като културни споразумения, изпълнителни програми, прилагане на културни споразумения, обмен културни, споразумения в областта на спорта, икономически дейности и споразумения в областта на археологията.
Повечето от тези споразумения са предвидени в учебната TRA италиански и ирански университети, изследователски центрове, ирански и италиански музеи над търговската камара и Асоциацията за приятелство между Иран и Италия и колежи , Споразуменията, подписани между две страни, са почти 131 документи за насърчаване на културните, икономическите и политическите отношения между двете страни.
Културните отношения между двете страни, са в основата на bilaterli отношенията между двете нации, които спомагат за сигурност за насърчаване на политически, икономически, туристически и побратимяване процеси, насърчаване на дейностите по внос и износ между двете страни и поради тази причина ние виждаме, че има няколко италиански компании присъстват в Иран.
На тази страница събрахме голяма част от културните споразумения, подписани между две държави от 1957 нататък.

Споразумения за култура

Университетски споразумения

Други споразумения