Конституцията на Ислямска република Иран

Одобрен в 1980 - преработен в 1989

ЧАСТ ВТОРА - Език, писане, календар, флаг

Член 15

Официалният език и писменост на народа на Иран е Farsi10. състояние също съответствието на документите и официални текстове и учебници трябва да бъдат написани на този език: обаче използването на местни или племенни езици се допуска до фарси, в пресата и други средства за масова информация, и е разрешено преподаването на съответните литератури в училищата.

Член 16

От арабски е езикът на Корана, наука и ислямските учения, а от персийската литература е напълно повлиян от този език, неговото учение трябва да се предоставят във всички класове и във всички области на проучване до края на основно училище до края на средното училище.

Член 17

Годината на официалния календар на страната се изчислява, започвайки от емиграцията на Пророка на Исляма от Mecca11. Както слънчевия календар, така и лунния календар са разрешени12, но държавните офиси ще използват слънчевия календар. Официалният празник на седмицата е петък.

Член 18

Официалното знаме на Иран е зелено, бяло и червено с емблемата на Ислямската република и надписа "Аллах'у Акбар" 13.


дял