نماینده سینمای ایران در جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا

فیلم شطرنج بازان در جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا

فیلم کوتاه “شطرنج‌بازان” ؛ به نویسندگی و کارگردانی سعید درانی ، به جشنواره بین‌المللی فیلم کوتای две хиляди XML این جشنواره که در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی در شهر میلان برگزار خواهد د ، در هر بخش ۱۰ فیلم را با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با به با با با به با با با با با با با با با با با با با با با با با ع

дял