حضور یک هنرمند ایرانی در هیأت داوران جشنواره بین المللی فیلم ایتالیا

حضور آرش عباسی در هیأت داوران جشنواره بین المللی فیلم ایتالیا

آرش عباسی; فیلمنامهنویس; نمایشنامهنویس; و کارگردان تئاتر, که خود دانشآموخته دانشگاه بولونیای ایتالیا است; به عنوان یکی از اعضای هیأت داوران شانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم Sedicicorto ایتالیا انتخاب گردید. وی پیش‌تر نیز به‌عنوان عضو هیأت انتخاب ؛ داور ؛ و مدیر هنری در چند جشنواره فیلم و تأتر ایتالیا حشور.

نواره بین المللی فیلم Sedicicorto ایتالیا که از سال ۲۰۰۴ م. زاز به فعالیت نموده ؛ هرساله در ماه اکتبر ، در شهر “فورلی” برگزار می‌شود. انزدهمین دوره‌ این جشنواره 13-4 اکتبر 2019 от. (21-12 مهرماه 1398) برگزار خواهد د.

дял