نمایندگان ایران در جشنواره فیلم ایسکیا

دو نماینده سینمای ایران در جشنواره بین المللی ایسکیا

هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم "ایسکیا" ایتالیا ، ХНУМХ - 16 تیرماه 8 برگزار می گردد. هیأت داوران این جشنواره از میان 1398 فیلم متقاضی, 700 نامزد نهایی سه بخش رقابتی فیلم های بلند و کوتاه داستانی; و مستند را برگزید; و فیلم های "تکلیف" ساخته علی فراهانی; و "ذبح" ساخته سامان حسینی پور به نمایندگی از سینمای .

дял