نشست رونمایی برگردان ایتالیایی کتاب سفر به گرای 270 درجه

  Обявата е посетена 270 пъти.

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, با همکاری مؤسسه ایتالیایی مطالعات شرق میانه و دور, از ساعت 17 روز چهارشنبه 20 نوامبر 2019 م. (29 آبان ماه 1398) نشست رونمایی داستان بلند "سفر به گرای 270 درجه" تألیف احمد دهقان را, با حضور این نویسنده ، در محل سالن Spinelli عمارت Baleans شهر رم ،ه نشانی Corso Vittorio Emanuele II, 244 برگزار می نماید.

را که به زبان ایتالیایی ترجمه گردیده را ، در سال 2018 م. در قالب طرح حمایت از ترجمه آثار فارسی ، توسط انتشارات Jouvence منتشر ساخته است.

در نشست رونمایی این کتاب که Antonello Sachetti (روزنامه نگار و نویسنده) جلسه گردان آن خواهد بود; علاوه بر مؤلف کتاب; اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا; Michele Marelli مترجم کتاب; لیلا کرمی; و Franco Recanatesi به عنوان سخنران حضور خواهند داشت ,

дял