افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهرمشهد در ماترا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از ساعت 17 روز شنبه 5 اکتبر 2019 от. نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهر مشهد را در شهر ماترا ایتالیا افتتاح می نماید. در مراسم اففتاحیه این نمایشگاه که در Hypogeums میدان Св. Франциск

در این نمایشگاه 30 عکس جدید شهر مهد از محمد خوشرو ؛ و 10 عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از Giannuzzi زشرشزششش این نمایشگاه بخشی از مجموعه برنامه هایی است که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, هم زمان با انتخاب شهر ماترا به عنوان یکی از دو پایتخت فرهنگی اروپا در سال 19 م., با عنوان "از مشهد تا ماترا" در این شهر برگزار می نماید.

дял