Soltaniyeh купол

Куполът на Солтанията

археологическата зона на Солтание е разположена на четиридесет и третия километър от пътя Zanjan-Ход банди. Куполът на Солтание е висок четиридесет и осем и половина метра и принадлежи към времето на-khanide и е построен през девет години, от 704 до 713 на лунния Египет, за заповед на Soltan Mohammad Hodabande Uljaytu, за да стане негов мавзолей. Това произведение е най-големият купол в Иран и третата историческа сграда с куполи в света, след купола на Санта Мария във Фиоре в Италия и купола на Света София в Турция. Куполът на Солтание е считан за петият най-важен паметник в Иран.

дял
Без категория