Кулата на Гонбад-е Кавус

Кулата на Гонбад-Кавус (Qabus)

Кулата на Гонбад-е Кавус (Qabus) е една от най-високите тухлени кули в света, представлява едно от най-ценните произведения на ислямската архитектура в Иран и се намира северно от град Гонбад-е Кавус в центъра на парка от Qabus. Тази сграда принадлежи на времето ziyaride, се намира в 3 км от останките на древния град Jorjan - седалището на правителството на Ziyarids - и представлява запомняща се следа от славното минало на този регион и на династията Zyarid. Някои от основните цели, които са накарали Зияридите да реализират тази работа, могат да бъдат цитирани по-долу: предаване на спомена за собствените си подвизи на бъдещите поколения, показващи ислямското изкуство и архитектура на техния славен период, осигуряващи подслон и точка отнасящи се до пътници и търговски каравани, пресичащи техните територии.

дял
Без категория