Golestan
Golestan
Регионът на Golestan се намира в северните ирански територии. Този регион има специално място в културния контекст и туризъм в страната, тъй като тя използва възраст от седем хиляди години и наличието на над хиляда ценни исторически и културни произведения, както и факта, че той е оборудван с прекрасни пейзажи и на природни пейзажи, включително планини, гори, равнини, долини, пустини, езера, заливи, острови, водопади, езера и вилни селища. Регионалната столица е градът на Gorgan и други големи градски центрове са: Гонбад-е Кавус Али Абад, Азад Shahr, minudasht, Бандар-е Газ и Бандар Torkaman. Повече информация

Golestan атракции

дял
  • 6
    Акции
Без категория