Чахар Махал Бахтиари
ХАХАР МАХАЛ И БАХТИРИЙ
Районът Чахар Махал и Бахтияари се намира в централната част на Загорската планина. Градът на Shahr-е Kord е столица на региона и неговите големи населени места са: Ордал, lordegan, Borujen и Farsan. В Bakhtiyari на територията представя уникален и отличителен обстановка на своите посетители да намерят висока планинска верига с тесни долини, обширни плата с реки от вода натоварвания, дъбове и чинари и богати пасища по Загрос планина. Най-високата точка в региона е върха на планината Зард Кух, а долната част е разположена в Арманд. Повече информация

Забележителности на Чахар Махал Бахтиари

дял