Пасаргада

Пасаргада (Мавзолеят на Чиро Ил Гранде)

По пътя, който свързва Esfahan в Шираз, в равнината на Моргаб, е мавзолеят на Сайръс Велики. Сградата на мавзолея включва четириъгълна стая, която седи над подиума с шест нива. Сградата е построена с блокове от бял камък.

Между тавана на помещението и нивото на върха на покрива на мавзолея има около три метра пространство и в това пространство е подготвено мястото за две гробници: една се счита за място на вечната почивка на Кир, а другата е погребение на съпругата си Касандана, майка на Камбиз.

Двете гробници измерват 2 1 м × × 1,95 0,95 този и другите метра и са свързани помежду си с тесен коридор 1 метра дълга и широка 35 см.

Сградата е възстановена наскоро.

В периода на Атабег дел Фарс (XIII в.) Равнината на Моргаб достига голям разцвет и областта на мавзолея е трансформирана в джамия. Има някои надписи, свързани с това събитие, които показват датата (рамадан 612 (= януари 1216)) и името на Atabeg Sa'd ben Zangi върху някои камъни, които се намират в различни точки на района.

дял
Без категория