Каменният лъв

Камъкният лъв

Каменната лъвска скулптура на периода Селджук-Партико се намира на историческия хълм в град Хамедън, където е открит и гроб, принадлежащ към партянския период.

Този камък лъв, който е дълъг 2,5 м, широк 1,15 и висок 1,2, в периода на завладяването на Хамедън от арабите е бил разположен заедно с неговия аналог към входната врата на града.

В 1319 (Lunar Хеджира), когато хората на Dilamyān завладени Hamedan, също той унищожил входната врата, един от лъвовете и краката на това, което беше, докато скулптурата през годината 1328 (слънчева Хеджира) е поставен на сегашното си място.

дял
Без категория