Ghorban Tower

Кулата Горбан

Кулата на Qorban: тази историческа сграда се намира в седалището на Хамадан Zand и в близост до училище за EBN-е Sina. От надписа на гроба "Шейх-ол-Eslam Хасан EBN-е Атар Хафез Абу-л-Ola" е, че той е бил един от селджукските емири, той умира през годината 521 Lunar Хеджира.

дял
Без категория