Мавзолей на Баба Тахер

Мавзолеят на Баба Тахър

Баба Тахър той е бил един от големите мистици и поети, които са живели между края на четвъртото и началото на петия век на лунното его. Мавзолеят му стои на върха на хълм северозападно от Хамадан. Основната сграда на комплекса е с квадратен план, с размери на 10 да 10 метра, и се формира от поредица от призми, снабдени с дупки и отвори, за да в светлината.

дял
Без категория