Кулата на Самен

Кулата на Самен

тази кула, построена със сурови тухли и глина, се намира в град Самен и принадлежи приблизително на годината 700 на лунния Египет. Основата на кулата е с диаметър около 15 метра и цялата конструкция е на четири етажа.

дял
Без категория