Скални надписи на Ganjnameh

Скалните надписи на Ganjnameh

скалните надписи на археологическия обект Ganjnameh се намират по пътя на един от основните сектори на царския път, който в епохата Ахеменидите, свързвал град Ecbatana, лятната столица на императорите Ахемениди, със западните и южните територии на страната и се считал за една от най-натоварените и безопасни улици на древността. На това място са изсечени два царски укази: първият надпис на скалите принадлежи на Дарий Велики, а другият на Ксеркс. Надписите в клинописните знаци са написани на три езика: древен персийски, еламски и вавилонски.

дял
  • 1
    Сподели
Без категория