Музей на натурализма и дивата природа

Природонаучен музей и музей на дивата природа

Il музей на Даар Абад е най-богатият натуралистичен музей в Иран и в неговите пет раздела са запазени екземпляри от бозайници, птици, риби, влечуги и насекоми. В палеонтологичния раздел са показани първите примери за живот на земята и научно-класифицираните фосили. Секторите, посветени на препарирането и подготовката на кожата, са оборудвани с лаборатория, за да видят и научат техниките за запазване на естествения образ на животните. музей на Даар Абад разполага с два кина, едно на закрито и едно на открито, за гледане на документални филми за дивата природа.

дял