Голетен дворец

Голетен дворец

Дворецът Голестан има монументален вход и има няколко салона, които сега се използват като музей, като зала за огледала, зала с диаманти и стая със слонова кост. В тронната зала, наречена Талар-е Салам, е прочутият трон на пауна, който в 1739 е донесен от Индия от Надер Шах като плячка на войната. Този трон има седем пиедестала, украсени с бижута и две стъпки; на гърба се появява образ на дракон; около стените му има фино изработени декоративни надписи.

дял
Без категория