Дворец на зеления музей

Дворец на зеления музей

Дворецът Shahvand, който днес се нарича "зелен музеен дворец", несъмнено е една от най-красивите сгради в страната. Причината, поради която се нарича това, произтича от използването на уникални зелени камъни от рудниците на Хамзе на Заанжан в външната му фасада; също така в материалите се използва оловото, което предотвратява раздробяването на камъните вследствие на промените в климата.
Квадратурата е 1203 квадратни метра и се състои от две части, първата включва: входните стълби, чакалнята, офиса, залата за огледала, частната трапезария и спалнята от леглото.
Втората, сутерена, която през годините 1350-1352 по волята на Мохамад Реза Пахлави добави към първата част, за да получи чуждестранни гости, която включва: рецепцията, две спални и трапезарията.
В тази сграда са използвани различни видове иранско изкуство, като работата в огледала, мазилка, камък, позлата и инкрустация (khātam kāri).

дял