Кралски музей на кухнята

Музей на кралската кухня

Това място по времето на втората Пахлави е известно като "изключителна кухня"; повърхността му е равна на 800 квадратни метра и е разположена в централната част на градината на Са'д Абад, близо до река Дарбанд.
Историята на реконструкцията и изграждането на сегашната сграда датира от втората Пахлави, но анализът на сградата, в раздела за мазе се срещне с крипта и заострени арки, че от архитектурна гледна точка потвърждават неговата принадлежност към периода на първото Пахлави , Тази сграда е на два етажа и партерен етаж и сутерен.
Изключителната кухня беше в услуга на бялата сграда (Мелат), така че другите кухни в Са'д Абад получиха името "общ". Мазето по времето на втория Пахлави е известно като "Наблюдение на къщата", а на приземния етаж са разположени централна зала и шест помещения, които включват: килер за хранителни стоки, офис, студена стая, килер сервираха, мястото, където готвачите и кухненският персонал и стаята, където ядяха, ядяха.

дял