Arg-e Bam

Arg-e Bam

Arg-e Bam е най-големият град, построен в сурови тухли в света, който има около 2200 години. Този обект се намира над хълма Азарин, североизточно от днешния град Бам. Повърхността на древния град Арг-е Бам е около хектари 20. Около крепостта имаше дълбок ров, който през вековете защитаваше този градски комплекс от външни нападения.

Сред идентифицираните структури в град Арг-е Бам има основна галерия, която в миналото е била базар, останките от сасанидски огнен храм, историческа гимназия "zur kane", обществени бани, конюшни, казарми, затвори и "Двореца на четирите сезона". Общите жилища са изградени заедно и свързани помежду си. В някои частни къщи се виждат останките от самостоятелни бани. Конюшните бяха разположени в зони, отделени от къщите.
Някои къщи са на два етажа и това показва, че в една от епохите на миналото е имало увеличение на населението. По време на ислямския период са построени две джамии, наречени петък джамия и джамията на пророка Мохамед, и "Осезайей" (сграда за отбелязване на мъченичеството на Емам Хосеин). Палатата "Four Seasons Palace" имаше три етажа и беше седалище на правителството, всички заповеди и правителствени решения бяха издадени от тази резиденция.

дял