Северна Корасан
ХОРОСАН СЕВЕР
Северният район Корасан се намира в североизточната част на страната и е географски заобиколен от две планински вериги: Kope Dagh на север и продължението на Elborz планина, наречен Ala Dagh, на юг. Като цяло това е планински район с плодородни равнини между планините, които определят благоприятни условия за земеделие и пасторализъм. Регионалната столица е градът на Bojnourd и по-големите градове са: Ширван и Esfarayen.

Атракции в Северна Корасан

дял
Без категория