Азербайджан западен
WESTERN AZERBAIJAN
Регионът на Западен Азербайджан се намира в северозападната част на Иран. Регионалната столица е Orumieh (Urmia), а сред другите важни градове могат да бъдат споменати Махабад и Кой. Този регион е един от планинските райони на страната и има много реки, които се вливат в три водни басейна: езерото Urmia, голямата фрактура на Khoy и долината на река Kalvi. Повече информация
дял
Без категория