Третият онлайн курс по персийски език

Регистрацията за първия онлайн курс по персийски език е отворена

В този момент очевидно е невъзможно да се провеждат курсовете в класната стая, но ние не можем да спрем.

Културният институт на Иран в Рим, в рамките на своите културни и образователни дейности, насърчава третия онлайн курс на Персийски език, Курсът има за цел да запознае един от основните езици на Централна и Западна Азия, чието голямо значение е свързано с изключителната му историко-културна традиция и статута му на официален език, в различните му разновидности, в стратегически важни страни по сценария международни като Иран, Афганистан, Пакистан, Индия и Таджикистан.
Курсът се провежда от учителя по майчин език, провежда се онлайн и се състои от общо 15 часа уроци за всяко ниво, разделени на 10 урока по 90 минути веднъж седмично.

Курсът е разделен на

1-базово ниво

2-елементарно ниво

3-средно ниво

4-напреднало ниво

Записването е отворено и курсът започва в събота 12 декември 2020 г.
Крайният срок за регистрация е определен до 05 декември 2020 г.

Попълнете регистрационната форма за курса


дял
  • 1
    Сподели