Sang tarāshi (Гравиране на традиционен камък)
Sang tarāshi (Гравиране на традиционен камък)
Sang tarāshi, с производството на ловна екипировка и забравящи се инструменти, които да се използват в ежедневието, е знаел своето начало в Иран векове преди раждането на Христос, докато достига върха си на разкош и развитие със строителството на исторически сгради и археологически произведения с огромно значение. Сред тях можем да споменем сградите от Ахеменидския период и работата на каменоделците от сасанийската епоха. Ярък пример за това изкуство от времето на Ахеменидите е Тахте джамшид (Персеполис). Днес в Иран има два основни центъра на Санг тараши: Кум и Ма-шад. Художниците от Мешад използват камъни като мрамор и базалт, докато тези от Кум използват алебастър. Трябва също да се помни, че при инцидентите и в двата града - в допълнение към споменатите различни видове камък - се използват и други материали като мазилка, лепило, багрила и полиране. Типичните бели Qom продукти са свещници, вази, тави, купи, чинии, нощни основи, картини, кани, статуи с различни форми и размери. В Мешхад, в допълнение към някои от споменатите по-горе продукти, се произвеждат и чаши, чаши, дизи и хоросани. на сгради.
ВИЖ СЪЩО
занаяти
дял