Хафез (1315-1390)

Хафез (Хайе Шамс о-Дин Мохаммад Шафе-е Ширази)

Khāje Shams o-Din Мохамад Бен Баха Alddin Hafez Shirazi (Шираз, 1315) е известен персийски поет и един от водещите световни оратори.

Малцина са новините за семейството му и неговите предци; очевидно баща му бил наречен Bahā Alddin и майка му първоначално е била от град Казерун.

В неговите стихове, които са единственият надежден източник на биографията му, има някои позовавания на личния му живот. В младостта си той запомнил четиринадесет тълкувания на Корана и това му спечелил прякора на Хафез (Lett: "запаметяващият").

Най - важната му работа е стая за пушене o Canzoniere, която се състои от около 500 Газал (текстове), някои qasideh (монорима-оде поезия), две masnavi, (дълъг поетичен състав в романтични двойки) ghat'e (strophes) и някои robā'i (Четиристишия) и до ден днешен тя е публикувана повече от четиристотин издания в Персийския език и на други езици в различни форми. Вероятно броят на прости или илюстровани ръкописни копия в библиотеките на Иран, Афганистан, Индия, Пакистан, Турция и дори в западните страни, надвишава тази на всеки друг стая за пушене Персийски.

Хафез е смятан за най-добрият композитор на Газал на персийски език. Толкова е известно, че днес един от неговите присъства в дома на всеки иран Divan. Иранците, според древните обичаи, по време на национални или религиозни празници като Nouruz на масата на хвърлен грях или на тази на Шаб-е Ялда, те слагат Казонианера, те го отварят на случаен принцип и те черпят от тях. Някои наричат ​​Хафез "lisan al ghayb"Т.е."Невидим език- Да кажеш онзи, който говори за окултизма.

Хафез пее божествената любов, която е обект на неговата Газал мистици. Поетът никога не е напуснал Шираз и никога не се е качвал на дълги пътувания, или пък е предприел някакви, със сигурност е бил кратък. Интересът и гледната точка на Хафез към Шираз от гледна точка на неговата стая за пушене и неговата Газал, това е много очевидно и тези намеци намират съответствие с историческите събития от неговото време.

Преди да стане поет, Хафез е имал широки познания по религиозни, философски и мистични въпроси и неговата концепция в крайна сметка е кулминация в търсенето на социални съображения и размисли. Досега Canzoniere е преведен и публикуван на различни езици. Вниманието и интересът на италианците към неговите композиции доведоха до множество италиански преводи на негови стихове от някои преподаватели от италиански университети като Джовани Д'Ерме, Стефано Пело, Джанроберто Скарсия и Карло Саконе.

Гьоте, най-блестящият немски учен, в състава на неговия "западно-източен песен" е повлиян от стая за пушене на Хафез и посвети втората глава на творбата, която носи името „Хафезнам“ на стихотворенията в негова чест. Хафез почина в Шираз в 1390 година. Всяка година октомври 11 се провежда церемонията по възпоменание в мавзолея си a Шираз в квартала, наречен "Hāfezie"В присъствието на ирански и чуждестранни изследователи. В Иран те наричат ​​този ден "ден на честването на Хафез".

Свързано съдържание

известен

дял
  • 35
    Акции
Без категория