Костюми и общество

Културата на Иран е една от най-старите в Близкия изток. Благодарение на господстващото геополитическо и културно положение в света, Иран пряко е повлиял върху отдалечени култури и народи като Италия, Македония и Гърция на Запад, Русия на север, Арабския полуостров на юг и - Южна и Източна Азия на изток.

дял
Без категория