پریسا نظری

دکتر پریسا نظری (فعال فرهنگی - مترجم)

Хасан Ваедиدکتر پریسا نظری; متولد سال 1974 م. در تهران, از سال 1996 م. در ایتالیا اقامت دارد. وی که فارغ التحصیل رشته داروسازی از دانشگاه "ساپینزا" Сапиенца شهر رم می باشد و در این رشته فعالیت شغلی دارد, در حوزه فرهنگی - اجتماعی و ترجمه نیز فعال است. فعالیت های فرهنگی وی پس از مشارکت در تأسیس انجمن "Жени за достойнство" در سال 2011 م. در قالب همکاری با انجمن فرهنگی مردم بنیاد ایرانی ایتالیایی "الفبا" شهر رم نیز استمرار یافت; تا در ادامه با نامزدی در انتخابات مناطق شهرداری رم و عضویت در طرح مسلمانان ایتالیایی با عنوان "احسان", به فعالیت های خود ماهیت اجتماعی نیز بخشید. همکاری وی با رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا در جهت معرفی فرهنگ ایرانی به دانش آموزان مدارس ایتالیا, نمونه دیگری از شاخص ترین فعالیت های فرهنگی - اجتماعی او است. ترجمه ایتالیایی نمایشنامه های "خودای نامگ", "گربه در خون خودش" و "قلعه انسانات" علی شمس; یا داستان بلند "پاییز فصل آخر سال است" اثر نیسم مرعشی, نمونه هایی از فعالیت وی به عنوان مترجم است.

дял