Setar

Setar; Персийски музикален инструмент

Струнен плектрум инструмент с определен звук, той принадлежи към семейството tanbur и дърво се използва за тялото, металът за струните и костта за украса. Състои се от звуковата кутия, пода над сандъка (с дупки за пускане на звука), моста, дръжката, върха, колчетата, гайката, ключовете, simgir (точка на свързване на струната) и четири метални шнура с различна дебелина.

Сетарът има две части, калъфа и дръжката. Мостът е на повърхността и simgir в крайната част на кутията, така че ако инструментът стои на земята, simgir той е в контакт със земята.

В края на дръжката е върхът, където се използват колчетата или инструментите за регулиране на настройката. Сетарът има фризове 28, изработени от вътрешни животни или коприна. Звукът му е деликатен, а звуковото му разширение достига почти до октавите 3.

Използването на сетара е широко разпространено в иранския музикален репертоар, въпреки че се използва най-вече като солов инструмент.

дял
Без категория