занаяти

ПЕРСИЙСКИ ЗАНАЯТИ

Не е лесно да се направи ясно разделение между различните художествени форми на страната и това, което вместо това може да се счита за истинско персийско занаят. Всъщност, персийското изкуство и занаятчийство най-често се припокриват и няма бариера tappeti, килим, бронзите и керамиката не могат да се считат за чисто артистични форми. Килимите заслужават специално внимание, на което всъщност е било предпочитано да се посвети голям изключителен абзац, като се има предвид, че те представляват една от най-големите артистични и дори туристически атракции в страната, както и много богата история.

занаят

Видео

дял
Без категория