ИРАН

Историята на изкуството

ПЪРВА ЧАСТ: ИЗКУСТВОТО НА ИРАН ПРЕИСЛАМИК
ИРАНСКАТА ВИСОЧИНА   
ЕЛАМ И ГРАДСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ИРАН   
ПРОТО-ЕЛАМИЧЕН ПЕРИОД  
СУМЕРИКО-ЕЛАМИЧЕН ПЕРИОД   
ПЕРИОДЪТ НА "ПЛЕНОПАТЕНТНИ МИНИСТЕРСТВА"
КАСИТИТЕ И ТЯХНОТО ОБЛАСТ НА МЕСОПОТАМИЯТА   
Еламът и възобновяването на неговата величественост
ИЗКУСТВОТО НА ЗАГРОС И ЦЕНТРАЛНО АЛТОПИАНО   
ИЗКУСТВО НА МАННИТЕ   
ИЗКУСТВОТО НА СРЕДНИЯ ПЕРИОД   
ИЗКУСТВОТО НА АХЕМЕНИДНИЯ ПЕРИОД   
ИЗКУСТВОТО НА СИЛЕКСИДИ И ЧАСТИ   
SASANIDE ART
ЧАСТ ВТОРА: ИРАНСКОТО ИЗКУСТВО ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ИСЛАМ, ПО ВИКТОРИЯТА НА ИСЛЯМНАТА РЕВОЛЮЦИЯ   
КРАТКА ИСТОРИЯ НА ИРАН В ИСЛАМИЧНИЯ ПЕРИОД   
ИЗКУСТВО В ПЪРВИ ПЕРИОД СЛЕД ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ИСЛАМ   
ИЗКУСТВО В ПЕРИОДА НА СЕЛГИЧУКИТЕ   
АРТ В МОНГОЛИЙСКОТО ПЕРИОД   
ИЗКУСТВО В СПЕЦИФИЧНИЯ ПЕРИОД   
ИЗКУСТВОТО НА ПЕРИОДА ZAND И QAJAR   
ИЗКУСТВОТО НА PAHLAVI ПЕРИОД
ТРЕТА ЧАСТ:
ИЗКУСТВО В ПЕРИОДА НА ИСЛЯМСКАТА РЕПУБЛИКА ИРАН
 
дял