ИРАН

История на изкуството

ПЪРВА ЧАСТ: ИЗКУСТВОТО НА ИРАН ПРЕИСЛАМИК
ИРАНСКАТА ВИСОЧИНА
ЕЛАМ И ГРАДСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ИРАН
ПРОТО-ЕЛАМИЧЕН ПЕРИОД
СУМЕРИКО-ЕЛАМИЧЕН ПЕРИОД
ПЕРИОДЪТ НА "ПЛЕНОПАТЕНТНИ МИНИСТЕРСТВА"
КАСИТИТЕ И ТЯХНОТО ОБЛАСТ НА МЕСОПОТАМИЯТА
Еламът и възобновяването на неговата величественост
ИЗКУСТВОТО НА ЗАГРОС И ЦЕНТРАЛНО АЛТОПИАНО
ИЗКУСТВО НА МАННИТЕ
ИЗКУСТВОТО НА СРЕДНИЯ ПЕРИОД
ИЗКУСТВОТО НА АХЕМЕНИДНИЯ ПЕРИОД
ИЗКУСТВОТО НА СИЛЕКСИДИ И ЧАСТИ
SASANIDE ART
ЧАСТ ВТОРА: ИРАНСКОТО ИЗКУСТВО ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ИСЛАМ, ПО ВИКТОРИЯТА НА ИСЛЯМНАТА РЕВОЛЮЦИЯ
КРАТКА ИСТОРИЯ НА ИРАН В ИСЛАМИЧНИЯ ПЕРИОД
ИЗКУСТВО В ПЪРВИ ПЕРИОД СЛЕД ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ИСЛАМ
ИЗКУСТВО В ПЕРИОДА НА СЕЛГИЧУКИТЕ
АРТ В МОНГОЛИЙСКОТО ПЕРИОД
ИЗКУСТВО В СПЕЦИФИЧНИЯ ПЕРИОД
ИЗКУСТВОТО НА ПЕРИОДА ZAND И QAJAR
ИЗКУСТВОТО НА PAHLAVI ПЕРИОД
ТРЕТА ЧАСТ:
ИЗКУСТВО В ПЕРИОДА НА ИСЛЯМСКАТА РЕПУБЛИКА ИРАН
дял