Иранското изкуство

Както е отбелязано в историята на древното иранско изкуство и на история на изкуството на ислямския Иран, иранското изкуство или персийското изкуство (изкуството на древната Персия, изкуството на ислямския Иран) има корени в иранската култура и цивилизация и в иранската традиция. Иранското изкуство се развива в иранското плато и приема формата си, като се стреми към религия, суфизъм, трансцендентално изкуство и иранско духовно изкуство. Изкуството на тъкането на персийския килим, персийската миниатюра, персийската керамика, изкуството на персийската калиграфия и занаяти Персийските са валидни примери за персийско визуално изкуство.

визуално изкуство

занаят

музика

показване

архитектура

историята на изкуството

дял
Без категория