Вторият онлайн курс на персийски език

Регистрацията за първия онлайн курс по персийски език е отворена

В този момент очевидно е невъзможно да се провеждат курсовете в класната стая, но ние не можем да спрем.

Културният институт на Иран в Рим, като част от своите културни и образователни дейности, насърчава втория онлайн курс на Персийски език, Курсът има за цел да запознае един от основните езици на Централна и Западна Азия, чието голямо значение е свързано с изключителната му историко-културна традиция и статута му на официален език, в различните му разновидности, в стратегически важни страни по сценария международни като Иран, Афганистан, Пакистан, Индия и Таджикистан.
Курсът се провежда от учителя по майчин език, провежда се онлайн и е разделен на 15 часа уроци седмично за всяко ниво за общо 45 часа, разделени на три нива.

Регистрацията е отворена и курсът започва в събота, 26 септември 2020 г.
Крайният срок за регистрация е определен за 25 септември 2020 г.

Попълнете регистрационната форма за курса


дял
  • 101
    Акции