پیام خداحافظی رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتاly

مراهان گرامی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

به همگی شما ، از این فاصله ی ناگزیر ، درود می‌فرستم.

     نمی‌دانم ؛ از کجا ، طی 4 سال گذشته ؛ که سومین حضور خود در ایتالیا ؛ به عنوان رایزن فرهنگی را تجربه Продължавай да четеш

Продължи да четеш ...
Колективното писмо на иранските художници до техните колеги по света

Corona Virus и колективното писмо на иранските художници до техните колеги по света

Всички ние, граждани на всяка страна и от всякаква националност, сме също граждани на територия без граници и знамена, наречена „Изкуство“, в свят, наречен Продължавай да четеш

Продължи да четеш ...