MEDIA

медии и вестници

Медии: IRIB: Радиотелевизията на Ислямска република Иран (дата на стартиране на радиото: 1926 - дата на стартиране на телевизията 1958) е иранската държавна телевизия. Защото в Иран в момента частното радио и телевизия са забранени от конституцията IRIB има монопол върху иранския радио и телевизионен пазар. Винаги според конституция Ирански, директорът на тази институция се назначава от Върховния лидер за пет години.

Национални радиофилни издатели; местни и международни компании са 12, 37 и 3. Националните, местните и международните телевизионни канали са 18, 34 и 11.

42 милиона 500 милиона души в 2016 използват Интернет, 53,3% от населението, живеещо в Иран.

Иранските вестници (от 1835) се публикуват предимно в Персийския, но има и вестници на английски и други езици.

 

ВИЖ СЪЩО

 
медии и вестници, IRIB                    медии и вестници, IRIB                    

дял
Без категория