Конституцията на Ислямска република Иран

Одобрен в 1980 - преработен в 1989

В Конституцията на ислямската република, което е израз на културните, социалните основи, политически и икономически аспекти на иранското общество, се основава на принципите и нормите del'Islam, в съответствие с истинските стремежи на ислямската общност. Основната стремежа се проявява в характера на великия ислямската революция и по време на борбите на мюсюлманските хора, които, от самото начало, за да спечели, той изрази по ясни и категорични лозунги от всички социални групи. Сега, в началото на тази голяма победа, нашите хора ще се опитат с всички сили на пълна реализация.
Настоящата разработка е италианският превод от Конституцията на ислямската република, предшествано от някои уводни бележки, които са в сила в страната, след като популярната одобрение след референдум, проведен през ноември 15 1979

дял
  • 33
    Акции