Аз говоря персийски
Аз говоря персийски
Оригинално заглавие:
Автор: Фаеж Мардани
Предговор:
Оригинален език:
преводач:
Издател:
Година на публикуване: 2003
Брой страници: 207
ISBN: 8869874133

обобщение
Разговорници за разбиране и разбиране по всяко време: по време на пътуването, по транспортни средства, при търсене на настаняване, в хотели, къмпинги, в ресторанти, в магазини, в универсални магазини; докато правите туризъм или спорт, да се забавлявате, да посещавате градове и паметници; да се представите, да се запознаете, да се обадите; в банката, в пощата, в работни ситуации; Когато са необходими специални съоръжения; в посолството, в полицейския участък, в полицейското управление, в кабинета на лекаря, в затруднения и непредвидени събития ... Полезна информация за употребите, навиците, услугите; номера, тегла и мерки; съкращения и съкращения; сигнали и предупреждения; поговорки и идиоми. В допълнение, кратък граматичен сборник.

дял